2014.jpg

 

Reingjering

Scroll nedover og du finn du eit stort utval i reingjering og impregnerings middel.

 

Dobbeltklipp på foto for større str.

 

303 Fabric/PVC Cleaner og 303 Fabric Guard

303fabric.jpg

 

303 Fabric/PVC Cleaner:

Denne nyaste reingjeringsteknologien fjernar på ein sikker måte vanskelige flekkar. Smuss, olje, fett, kaffe, te, blekk, juice, vin og flekkar frå kjæledyr. 303 FC kan nyttast ufortynna eller med vatn, på tekstilar som tåler vatn, inkludert klesplagg, akrylstoff og gardiner o.l. Ikkje for silke eller stoff som krever kjemisk rensing.

Fjerning av flekkar: bruk ufortynna eller fortynna inntil 30 - 1 med vatn. Spray på flekken til den blir våt. Gni med ein middels mjuk børste eller ein våt klut. Tørk av flekken og overflødig reingjeringsmiddel med ein fuktig klut og skyll opp tøyet i reint vatn ved behov. La stoffet tørke.

Generell reingjering: Tilsett 100ml eller meir i 4 liter varmt vatn. Påfør med børste, klut eller sprayflaske. Tørk av med ein fuktig klut som beskevet ovanfor, og skyll grundig med vatn. La tørke.

Utendørs tekstil: Skyll stoffet med vatn. Bruk 100 ml eller meir av 303 FC til 4 liter varmt vatn, ca 40 grader.  Spray eller børst på. La det trekke inn. Gni og skyll grundig. For svært skittent stoff, gni meir og la ligge i vatn lenger. Gjenta ved behov. Fjerne jordslag frå tekstil, tilsett 100 ml klorfritt bleikemiddel i vassløysinga og legg tekstila i vatn i ca 20 minutt. Ikkje overdriv lengda i vatn, då dette kan svekke saumane. Gni og skyll grundig. La tekstila tørke.

Beskyttelse av tekstil: Etter vasking anbefalar vi att du beskyttar tekstila med 303 Hight Teck Fabric Guard. Det beste for å gjenopprette vannavstøtande egenskapar og beskytte mot søl og flekkar.  

Anbefalt av bla. Sunbrella og Spradling.  

303 High Tech Fabric Guard

Før du tar i bruk High Tech Fabric Guard, bør møblane  vere reine. Fjern all smuss, flekkar, såpe eller andre restar av reingjeringsmiddel. For best reingjeringsresultat, bruk 303 Fabric Cleaner.

Test for fargeektheit: Spray eit lite stykke av stoffet som ikkje syns, med 303n HTFG. Tørk av området med ein kvit absorberande klut. Dersom fargen smittar av, skal 303 HTFG ikkje brukast. 303 HTGF vil ikkje endre tekstila sin utsjånad, følelse eller puste eigenskapar. Når den har tørka er impregneringa luktfri og ikkje giftig.

Bruksanvisning: Tekstila må vere nøye reingjort og tørre for best mulig restulat. Spray på slik at flata blir jevnt våt over alt. Behandla tekstil må tørke grundig før bruk. Beskytt tilgrensa områder slik at sprayen ikkje kjem på golv, glas, maling, klar vinyl eller plast.

Spray som har komt utanfor må øyeblikkelig tørkast av før den tørkar. Mrk. 303 HTGF kan påførast med godkjent sprøyte, malarkost eller rull for løysemiddlar. Må ikkje brukast på klar vinyl, plast, gummi, fiberglas eller imitert semska skinn.

Påføring en varm dag i full sol, gir best resultat. Beskytt mot regn/dugg til stoffet har tørka. Etter tørking, test resultatet ved å fukte med vatn. Områder der vatnet ikkje dannar dråpar har enten ikkje tørka ordentlig eller så treng det meir 303 HTGF. Tørketid: 4-72 timar avhengig av temperatur, fuktigheit og vind. Dekking: 13,94 - 18,58 kvadratmeter pr. 0,9 L på lette tekstilar, 7,4-14,82 kvadratmeter for tyngre tekstil, avhengig av stoffet si tettheit og påføringsmåten.

Advarsel - Lettantennelig: Hold dette produktet og det behandla stoffet (til det er tørt) borte frå varme, gnistar eller åpen ild. Må kun brukast slik det er foreskrive. Hold menneske og dyr borte frå behandlingsområdet til stoffet er tørt. Førstehjelp/hudkontakt: Vask med såpe og vatn, Augekontakt: Skyll øyeblikkelig med rikelig vaten i minst 15 minutt. Merk: Når middelet har tørka gjeld ikkje desse advarsela lenger. 

Inneheld ikkje silikon. Anbefalt av Sunbrella.  

Textile Protection

textprotection.jpg

Beskyttar effektivt dei fleste tekstil mot flekkar, og gjer tekstila lettare å holde reine. Best effekt oppnås ved å impregnere før møbelet tas i bruk. Då held det å støvsuge før behandling. Brukte møblar må først rengjerast grundig med Textile Cleaner. Rist flaska godt og spray deretter på tesktilet tynt og jevnt på ein avstand på ca 30 cm.

NB: Test alltid fargeektheita på ein lite synlig stad før bruk. La møblane tørke/lufte seg 1 time før det tas i bruk. Sørg for god lufting under arbeid med produktet, å arbeide i friluft er best. Ved kontakt kan produktet irritere auge og hud. Avgass kan forårsake døsigheit og svimmelheit. Spray ikke mot åpen ild eller andre antenningskilder. Oppbevares utilgjengelig for barn. Beholdaren må ikke punkterast eller brennast, dette gjelder også tom beholdar.

Art. nr.: 8200023
Innhold: 500 ml

Textile Cleaner

Vantbasert skumreingjering som egnar seg til dei fleste tekstilar. Lett tilsmussa tekstil fuktbørstas med mikrofiberklut.
OBS! Test alltid fargeektheita på ein lite synlig stad før behandling

Trykk fram skum på ein svamp og rengjør med lette sirkulerande bevegelsar på den tilsmussa overflata. Ved flekka; fukt i sirklar utenfrå og inn mot flekken. La yttersirkelen være fuktig for å unngå fuktringar. La tørke heilt og støvsug opp tørre restpartiklar.
Impregner med Textile Protection.

Art.nr:  8200024
Innhold: 400 m

Textile Clean & Protect

tekstilpakke.jpg

 

Vedlikehaldspakke som inneheld alt du trenger for eit godt vedlikehald av dine møblar i tekstil. Textile Protection beskyttar møblane og gjer det enklere å reingjere og fjerne flekkar. Textile Cleaner reingjer effektivt og enkelt.

Art.nr: 8500024
Innhold:
400 ml Textile Protection
400 ml Textile Cleaner
1 Mikrofiberklut
1 Svamp
1 bomullsklut
Flekksjema m/gode råd
Textile Clean & Protec

Art nr 8500024

Keralux / Kerasoft

* Kerasoft og Keralux.
* Kerasoft og Keralux.

Keralux:  Pleiemiddelsett for hud i sterke farger, m/svamp. Art.nr. 8500009. 

 

Kerasoft: Pleiemiddelsett for hud, sett m/svamp etc. Art.nr. 8500010. 

 

* Nirocleaner.

* Nirocleaner.

Nirocleaner

1,0 l, varenr: 8500007.
Spesielt for rengjering av Niroxx.

* Luktfjerner (ikkje lagervare), Rensemiddel for microfiber, Reingjeringsmiddel for møbelhud, Reingjeringsmiddel for vinyl, Rustfjerner (ikkje lagervare), Flekkfjerner.

* Luktfjerner (ikkje lagervare), Rensemiddel for microfiber, Reingjeringsmiddel for møbelhud, Reingjeringsmiddel for vinyl, Rustfjerner (ikkje lagervare), Flekkfjerner.

Bio Guard lommespray

50 ml, varenr: 8500016. Flekkfjernar til tekstil.

Rengjeringsmiddel for vinyl

250 ml, varenr: 8500021. Reingjering for vinyl/bycastlook.

Reingjeringsmiddel for møbelhud

 

Effektiv reingjeringsveske for sterkt tilsmussa hud, med unntak av nubuck og semska.

Rist flaska. Fukt svampen og trykk frem  skum. Bearbeid flekken til smusset løsnar. Ikkke gni!. Ettertørk med ein rein klut fukta i vatn. La tørke og etterbehandl med
Leather Protection Cream. OBS! Test alltid for fargeektheit. For regelmessig reingjering brukes Soft Cleaner.

Art.nr.: 8500022
Innhold: 250 m

Bio Guard microfiberrens

100 ml, varenr: 8500015. Rensemiddel for micrfiber og anilinhud.

* Flekkfjernar.

* Flekkfjernar.

Bio Guard flekkfjernar

0,5 l, varenr: 8500008. Rensemiddel for møbelstoff.

Impregneringsserviettar

til impregnering av hud. 20 stk. Varenr. 8500026.

* Impregneringsserv.
* Impregneringsserv.

Microfiber Cleaning Kit

microfibrecleaningkit.jpg

 

Støvsug tekstila regelmessig.

Overflatesmuss og søl
Gjennomfukt mikrofiberkluten i varmt vatn, påfør Microfiber Cleaner og vri den hardt opp. Rull kluten rundt svampen og dra den fram og tilbake over det området som er sølt på. La tørke og børst deretter opp fibera med den kvite polyetersvampen.

Normalt / Kraftig tilsmussa tekstil
Støvsug møbelet med mjukt børstemunnstykke
Påfør Microfiber Cleaner på den blå svampen og reingjer med lette, sirkulerande bevegelsar på eit avgrenset område av gangen.
Fortsett på samme måten til heile møbelet er reingjort.
Fukt mikrofiberkluten i reint vatn og tørk bort gjenværande skumrester.
La tørke og børst deretter opp fibera med den kvite "ruggsvampen".

Flekkar

  • Test alltid på skjult område for å sjekke om tekstilet tåler det rengjøringsmidlet som skal brukast.
  • Fjern flekken mens den er fersk.
  • Finn ut kva som har forårsaka flekken .
  • Arbeid utan i frå og inn mot flekken.
  • Sørg for å halde yttersirkelen fuktig for å unngå ringar etter flekkfjerninga.
  • Om mulig, plassér eit absorberande husholdningspapir e.l. på baksida av flekkområdet. Bytt papir ofte.
  • Sørg for at flekkfjerna med løysemiddel ikkje trenger i gjennom tekstilet, fordi dette kan få skumplast / skumgummi til å svelle opp.                                Art nr. 8500017

Spray Antistatisk

antistat.jpg

250 ml, varenr: 8500019. 

Rensesett Maxi LM

leather.jpg

Pakken inneheld produkt for regelmessig vedlikehald av hud/lærmøblar, med unntak av nubuck og semska.

Soft Cleaner er ei mild reingjeringsveske for hud/lær.
Fukt svampen og trykk fram skum. Reingjer med lette, sirkulerande bevegelsar. Ikke gni! Ettertørk med en rein klut. Anbefales 6-12 ganger pr år eller ved behov.

Leather Protection Cream brukas på nye  eller rengjordt hud/lær. Krema beskyttar mot flekkar og søl samt som den held læret mjukt og smidig.
Reingjer først med Soft Cleaner. La tørke. Rist flaska, påfør krem med ein rein, mjuk klut og masser med lette sirkulerande bevegelsar. La tørke. Etterpolere med lett trykk. Ikke gni! Anbefalast 2-4 ganger pr år.

Artnr. 8500018

 

12Neste

 

 

Scan Aprima,

Strandgata 21,

6150  Ørsta

telefon
: 70048400
telefax : 70048440
send e-post

sunblilla.jpg
logo248.jpg